Diiselgeneraatorid

 

Ühefaasilised 
Kolmefaasilised