Traktori külge ühendatav voolugeneraator

 

 
Traktori külge ühendatav generaator võimsusega 5 kW kuni 85 kW